Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Aktuell informasjon

Ikke fradrag for kontant betalte utgifter over kr 10.000,-

Fra 2011 ble det innført en maksimalgrense for fradragsrett for kontant betalte vare- og tjenestekjøp på kr 10.000,-. Dette medfører at alle næringskjøp over kr 10.000 må betales over bank (giro, bankremisse). Om varekjøpet er over denne grensen vil det ikke være fradragsrett for noen del av kjøpet, heller ikke om betalingen blir delt opp i flere kontantsummer eller delvis betalt via bank og kontant.

Husk derfor på å betale alle større kjøp via faktura og bankoverføring. Kjøp av maskiner og biler må gjøres ved bankremisse eller vanlig bankgiro.

NB! Dette gjelder også lønnsutbetalinger. Alle ansatte, enten de er ekstrahjelp, ferievikarer eller annen tilfeldig arbeidshjelp må derfor ordne seg med en bankkonto før du betaler ut lønn.

Gjeldende momssatser:

  • 25 % moms på varer og tjenester. Fra 2013 også på arbeid på vei for kommune og stat
  • 15 % moms på mat/næringsmidler (unntatt alkohol og tobakksvarer)
  • 12 % moms på persontransport inkl. skiheisdrift (fra 1.1.2018)
  • 12 % moms på overnatting og utleie av fritidseiendom i næring (fra 1.1.2018) Dette gjelder også næringsmessig formidling av utleie av fritidsbolig.

Alle varer og tjenester skal faktureres innen en måned etter levering så lenge det ikke gjelder en løpende tjeneste.

Minstekrav til regnskapsbilag:

Husk at momsbeløpet må stå på fakturabilaget eller kvitteringen for å gi fradrag. Dessuten skal selger som er registrert i avgiftsmanntallet ha org.nr. med "MVA" etter samt teksten «Foretaksregisteret» på salgsbilaget. Selger må også påføre fakturaen eller kvitteringen kjøpers navn. Om det ikke klart går frem av bilaget hva kostnaden gjelder må selger spesifisere varen og kjøper må skrive hva varene er brukt til.

I bokføringsloven er det et krav at det skal brukes fakturablanketter med fortrykte nr. Dette må forstås slik at opptrykking av blanketter eller kjøp av regningsblokker må gjøres i så stort antall at samme nr. ikke skal kunne brukes om igjen. Dette medfører at mange må bruke datasystem til fakturering av kundene sine, men har du få fakturaer pr. år kan du nok klare deg med fortrykte blanketter så lenge disse har sammenhengende nr. serie.

NB! Ikke bruk håndskrevne fakturaer - disse er ikke godkjent som fakturaer og kunden din kan trolig heller ikke bruke de i regnskapet sitt.

Fra 2.halvår 2012 kan kommunale og statlige kunder kreve elektronisk faktura - spør oss om hvordan vi kan hjelpe deg med dette.

Viktig melding til drosjeeiere!

Det er et lovkrav at alle drosjeeiere skal føre kasseoppgjørsbok daglig på kontantomsetningen si. Om ikke dette blir gjort er regnskapsfører pålagt å si opp oppdragsavtalen.

Spør oss hvordan du best fører kasseoppgjørsbok på daglig kontantomsetning.

Planlegger du generasjonsskifte i næring som gave eller forskudd på arv?

Fra 1.januar 2014 er arveavgiftsplikten fjernet. Det er derfor nå "gratis" å gi gaver og arv til barn og barnebarn.

Det ble imidlertid innført "kontinuitet" i forbindelse med overføring av næring fra foreldre til barn. Dette innebærer at mottaker av næringsvirksomhet ved arv eller gave ikke får økt verdien på driftsmidlene slik som en kunne før når det ble betalt arveavgift av gavesummen, medregnet den oppskrevne verdien. Nå må neste generasjon holde frem med de skattemessige verdiene som giveren hadde, og avskrivingsgrunnlaget vil da trolig bli vesentlig lavere. Dette vil selvsagt medføre at næringen lettere vil kunne få overskudd, noe som er positivt, men det negative er at skattegrunnlaget samtidig øker. Enten du har planer om å gi fra deg virksomheten din eller du har fått tilbud om å arve en næringvirksomhet, vil vi råde deg til å kontakte regnskapsfører for å kalkulere hvordan de nye reglene vil slå ut for deg og den planlagte næringen din.
Om du skal sette i gang med første gangs hogst av skog eller har planer om å overta en eiendom med skog er det svært viktig å kontakte regnskapsfører på forhånd. Det kan være store summer å spare i skatt dersom du starter opp og gjennomfører driften på den gunstigste måten.

SKOGBRUK
Det ble fra 2016 gjort store endringer i skattleggingen av skogeiendom. Dersom du har mindre tilvekst enn 100 m3 i året kan du regnes som hobbybruker uten regnskapsplikt. Om du da tar en engangshogst blir heller ikke inntekten skattlagt fordi skogen "over tid" ikke regnes for å gi overskudd.
Om tilveksten er mellom 100 m3 og 200 m3 kan skogsdriften regnes som "kapitalskog" utenom næring. Da kan du ikke være momsregistrert og inntekten blir bare skattlagt som almenn inntekt.
Begge disse alternativene til full næringsdrift forutsetter at du ikke driver aktivt jordbruk i tillegg til skogsdrift.

Kontakt daglig leder for å diskutere hva som er viktig å tenke gjennom før du bestemmer deg.

Regnskap Norge

 

Share on Facebook

Logg inn