Tjenester

 

Nyetablerer?

Om du går med tanker om å etablere din egen virksomhet tilbyr vi rådgivning og bistand i denne forbindelse. Vår første rådgivningstime er gratis.


Avtaler ved oppstart

Alle regnskapsførere er forpliktet å inngå skriftlige avtaler ved oppstart. Vi bruker standardavtalen fra Regnskap Norge (tidligere NARF).
Forretningsførsel

Vi tilbyr alt fra enkelte tjenester tilknyttet forretningsførsel og administrasjon til å påta oss hele økonomi og administrasjonsfunksjonen, herunder også lønn, fakturering og kundeoppfølging.


Les mer om vårt tilbud innen forretningsførsel.

Gratis rådgiving

For alle som ønsker å starte opp sin egen virksomhet tilbyr vi en gratis rådgivingstime, blant annet i forbindelse med valg av selskapsform.
Lønn

Regelverket for lønn endres stadig, og for små og mellomstore bedrifter er forskriftsendringer og gjeldende lover tilknyttet lønn vanskelig å ha oversikt over. Vi tilbyr derfor bistand med lønnsarbeider - herunder også beregning, utbetaling og bokføring.

Autorisert regnskapsfører

Vest-Telemark Rekneskapsservice AS tilbyr alle regnskapstjenester man kan forvente fra en autorisert regnskapsfører, og kan også bistå med rådgivning.Les mer om våre autoriserte regnskapsførere og tjenester.

Personlig service

Vi er opptatt av at alle våre klienter skal ha tillit til at vi ivaretar alle fortrolige detaljer, disposisjoner og øvrig informasjon om drift og økonomi. Vi vektlegger derfor personlig service.


Tilbud ved firmaetablering

Et av våre fokusområder er bistand og rådgivning ved firmaetablering. Vi tilbyr muligheten for at første rådgivningstime er gratis, og vårt fokus vil være å gi deg de beste økonomiske råd og tjenester.Les mer om vårt tilbud tilknyttet firmaetablering.

Regnskap

Regnskap står sentralt i enhver virksomhet, og er også lovpålagt for de aller fleste typer virksomheter. Vi har lang erfaring med regnskap fra de fleste bransjer, og holder oss oppdatert på alle gjeldende lover og regler tilknyttet regnskap.