Vest-Telemark Rekneskapsservice AS


Vest-Telemark Rekneskapsservice AS er eit rekneskapsførarselskap med autorisasjon frå Finanstilsynet.
Vi tilbyr rekneskapstenester og økonomiservice, rådgjeving og kontorstøtte til alle typer næringsdrivande.

Etablering av foretak

Vi har lang erfaring innan fleire næringar,
og kan vere gode rådgjevarar i samband
med ein planlagt etablering.


Vi tilbyr rådgjeving til nyetablerarar

Aktuell Informasjon

Her finn du oppdatert informasjon om lover og reglar og løpande informasjon frå Regnskap Norge